Page 17 - e dergi aralık 2021
P. 17

SPOR ZAMANI                         2  . Tarihe ilginiz ilk ne zaman başladı?


                               Belki klasik olacak ama elbette öğrencilik yılla-
                               rımda. Sosyal bilimlere ama bilhassa tarihe olan
                               merakımı ve kabiliyetimi ortaokul yıllarında keş-
                               fettim diyebilirim. Tarih kitaplarını keyifle okuyor,
                               resimleri inceliyor ve tarih konuşmaktan inanıl-
                               maz keyif almaya başladığımı gördüm. Doğal ola-
                               rak meslekî tercihin bilincine varmaya başladığım
                               lise yıllarında bu durumu daha bilinçli bir şekilde
                               sürdürdüm. Ama bu konuda sadece tutku sahibi
                               olan bir gencin hayallerini planlı ve programlı bir
                               kariyer yürüşüne dönüştüren tarih öğretmenimi
                               de hayırla yad etmem gerekir. Kendisinin rehber-
    KORAY                         fim vardı; tarihçi olmak!
                               liğiyle üniversite sınavına girerken artık tek hede-


                                 .Peki Tarihçi olma hedefiniz Tarih Öğretme-
    ŞERBETÇİ                       3ni olma hikayenize nasıl dönüştü?
                               Üniversitede tarih eğitimi aldıktan sonra zihnim-
                               de bir ideal belirmişti. Madem ben tarihle uğraş-
                               maktan bu kadar keyif alıyordum neden bunu in-
                               sanlarla paylaşmayayım. Çünkü herkesin aklında
                               “tarih sıkıcıdır” gibi bir klişe vardı. Bunu yıkmak
     Öğrencilerime tarih anlatırken            istiyordum çünkü tarih bilimiyle uğraşmanın çok
     yöntemimi kendime Nobel edebiyat           keyifli bir kulvar olduğunu biliyordum ve bunu ya-
     ödülünü alan ilk Asyalı yazar, şair         şıyordum. İşte bu heyecanımı paylaşmanın ve be-
     ve düşünür Rabindranath Tagore’un          nim gibi buna inanan gençlere yol göstermenin en
     sözü üzerine inşa ettim. Şöyle der          güzel yolu da tarih öğretmeni olmaktı. Bu düşün-
     Tagore:                       celerle öğretmenlik mesleğine yöneldim.       ‘‘  Bir şeyi                  4yıkarak öğrencilerinize Tarih dersini nasıl
                                 . Sizin de dediğiniz gibi tarih sıkıcı klişesi
          anlamak onda
                               sevdiriyorsunuz?
          kendimizden bir              Öğrencilerime tarih anlatırken yöntemimi kendi-

                               me Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Asyalı yazar,
          şeyler bulmaktır.            ‘‘ şair ve düşünür Rabindranath Tagore’un sözü üze-
                               rine inşa ettim. Şöyle der Tagore:
                               “ Bir şeyi anlamak onda kendimizden bir şeyler bul-
                               maktır.”
      .Merhaba Koray Hocam. Bizi kırmayıp
    1röportaj teklimizi kabul ettiğiniz için çok   Bu benim için önemli bir ilke oldu. Öğrencilerime
    teşekkür ederim. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir   anlattığım her konuyu muhakkak insan kavramı
    miyiz?                        ekseninde anlatmaya, olayların insanî boyutunu
                               göstermeye çalışırım. Bir de konu elverdiği oranda
    1976 Sivas doğumluyum. Çocukluğunda babamın
                               günlük hayatla ilişkilendiririm. Böylece öğrenci-
    görevi nedeniyle Türkiye’nin farklı illerini gören
                               ler için okudukları şeyler soyut ve uzak olmaktan
    ama İzmir’de yetişmiş biriyim. Ankara Üniversitesi
                               çıkar ve birden bire tarihi inşa edenlerin kendi-
    Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde başlayan tarih-
                               leri gibi insanlar olduğu havasını verir. İşte tam
    çilik serüvenimi de bugünlere kadar gerek eğitim-
                               bu noktada onlar da tarihe ortak olurlar. Bunun
    cilik gerekse de yazarlık kulvarından bugüne ka-
                               ardından kendiliğinden ilgi ve sevgi gelir. Bu asla
    dar sürdüren birisiyim diyerek belki de kendimle
                               şaşmaz bir ilkedir.
    ilgili en yalın ve açıklayıcı tanımı yapmış olurum.
                                                        17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22