KIRKLARELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Projelerinde Koordinatör ve Gönderici Kurum Olarak Kabul Edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 2016 yılı Aralık Ayında Ulusal Ajans Gençlik Eğitimi kapsamında yer alan Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) akredite kurumu olma başvurusu yapmış, Ulusal Ajans uzmanları tarafından kurumumuz denetlenmiştir. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Projelerinde Koordinatör ve Gönderici Kurum Olarak Kabul Edildi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 2016 yılı Aralık Ayında Ulusal Ajans Gençlik Eğitimi kapsamında yer alan Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) akredite kurumu olma başvurusu yapmış, Ulusal Ajans uzmanları tarafından kurumumuz denetlenmiştir. Akreditasyon komitesinin 26/01/2017 tarih ve 2017 / 1 nolu kararıyla sonuçlandırılmış olup denetleme sonucunda AGH projelerinde koordinatör ve gönderici kurum olarak kabul edilmiştir. Kırklareli’nde,  İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Avrupa Gönüllü Hizmeti AGH projelerinde tek başına koordinatör ve gönderici kurum rolüne sahiptir.

Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dâhilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 17-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği´nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.

Ayrıntılı bilgi için ;

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti

 

41 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH)

1. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) nedir?

Ulusal Ajansın sunduğu onlarca programdan birisi olan AGH ile 17-30 yaşları arasında yüzlerce

gencimiz mezuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın, 1 yıla kadar Avrupa´da diledikleri bir ülkede

gönüllü faaliyetlerde yer alarak yabancı dillerini geliştirebilmekte, yepyeni bir dil öğrenebilmekte

kültürlerarası iletişim becerilerini artırabilmekte, hiç tanımadığı yeni bir ortamda çalışabilme ve

iletişim kurabilme stratejilerini öğrenebilmekte ve bu sayede ülkeye döndüklerinde kazandıkları

özgüvenle iş piyasasında seçeneklerini çeşitlendirebilir.

Üstelik bütün bunlara hiç bir ücret ödemeden ulaşmaları mümkün. Gönüllülerin yeme, içme,

konaklama, vize, sigorta vs. masrafları Merkezimiz tarafından karşılanmaktadır. Hatta aylık belli

bir miktar cep harçlığı da veriliyor.

2. Avrupa Gönüllü Hizmeti ’ne kimler başvurabilir?

17-30 yaş arasındaki bütün gençler başvuruda bulunabilir. Bunun dışında hiç bir şart aranmıyor.

(yabancı dil bilgisi, üniversite eğitimi vb.)

3. Başvuru için yapılması gerekenler nelerdir?

Öncelikle AGH hakkında detaylı bir bilgi almak için www.ua.gov.tr/agh web sitemizde yer alan

dökümanları inceleyerek bilgi almalısınız. Ardından, başvurular ancak akredite kuruluşlar aracılığı

ile yapılacağı için bir gönderen kuruluş (dernek, vakıf, belediye, tüzel kişilikler) bulmanız gerekli.

Türkiye‟de Başkanlığımızca yetki verilen yani akredite edilmiş olan gönderen kuruluşları.

http://europa.eu/youth/evs_database adresinden bulabilirsiniz “Organisation Country” bölümünde

“Turkey” seçeneğini seçin ,“Organisation City” kısmından bulunduğunuz ili seçiniz. Sol menüde

“Accreditation Type” bölümünden “Sending Organisation”(Gönderici kurum) butonuna basınız.

Gelen sayfada “Sending” olarak akreditasyonu gözüken kurumların hepsi gönderen kuruluşumuzdur.

Bu kuruluşla ilgili detaylar kısmından web adreslerine girerek

iletişim bilgilerini alıp randevu almalısınız.

4. Gönderen bir kuruluş buldum, şimdi ne yapacağım?

http://europa.eu/youth/evs_database linkinden bu sefer de

Avrupa‟da ev sahibi olarak akredite olmuş kurumların listesinden,

kendinize bir ev sahibi kurum bulmalısınız. Bu sayfadan bu defa

“Organisation country” bölümünden gitmek istediğiniz ülkeyi

seçin. Örneğin, Almanya‟daki bir projede gönüllü olarak

çalışmak istiyorsanız “Germany” diye seçip altta “Receiving

Organisation” (Ev sahibi kurum) butonuna basınız. Proje türünü

belirlemede biraz daha net olmak isterseniz, bununla ilgili olarak

“Organisation topics” kısmına girip buradan “tarım, çevre, hayvanlar, çocuklar, sanat, eğitim vb.”

konuları da seçerek daha belirgin bir arama da yapabilirsiniz. Gelen sayfadan ismi gözüken akredite

ev sahibi kuruluş profillerini okuyarak, gönüllülere ne tür projelerde yer vermek istediklerini

okumalısınız.

5. Motivasyon mektubu nedir, gerekli midir, nasıl hazırlanır, bir örneği var mıdır?

Kuruluş bulduktan sonra, bu kuruluşlara bir motivasyon mektubu göndermelisiniz. Mektubu

hazırlarken, özgeçmişinizden, eğitiminizden, kişisel özelliklerinizden, neden AGH projelerinde yer

almak istediğinizi ve hangi tarih aralıklarına yer alabileceğiniz ile varsa özel yeteneklerinizden ve ilgi

alanlarınızdan bahsedebilirsiniz. Hazırlarken şöyle düşünün, bir iş başvurusundasınız, işi istiyorsunuz,

öyleyse işverenin sizi işe alması için ikna etmek lazım değil mi? Motivasyon mektubunuzu yazarken

de bunu göz önüne almalısınız. Ancak bunu da işverenin fazla zamanını almadan ve kendinizle ilgili

bilgileri belli başlıklar altında kısa ama çarpıcı ifadelerle yazmanız gerek. Bir motivasyon

mektubunda bulunması gereken detayları görmek isterseniz:

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/motivasyon-mektubunas%

C4%B1l-yaz%C4%B1l%C4%B1r-.pdf?sfvrsn=0

6.Motivasyon mektubunu gönderen kuruluşa gönderdim, şimdi ne yapacağım?

Kuruluştan olumlu cevap aldıktan sonra, gönderen kuruluşunuzun sizin için uygun gördüğü mevcut

projesi ve/veya gönderen kuruluşunuzun ortağı olan ev sahibi kuruluşların projelerinde yer almak

suretiyle AGH yapabilirsiniz. Türkiye‟den bir gönderen kuruluş bulabileceğiniz gibi gitmeyi

düşündüğünüz ülkeden de ev sahibi bir kuruluş bularak aynı şekilde iletişime geçebilir, olumlu cevap

almanız halinde yukarıda belirtildiği şekilde Türkiye‟den bir gönderen kuruluş bularak da gönüllü

hizmetine başvurabilirsiniz

7. Hangi tarihlerde başvuru yapılır?

Gönüllü olarak yıl içerisinde her zaman AGH akredite kuruluşlarına başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ancak, Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında proje yürüten kurum ve kuruluşlar yıl içerisinde 3

dönemde (4 Şubat -30 Nisan-1 Ekim 2015 ) Ajansımıza proje başvurusu yapabilirler.

8. Hangi ülkelere gidebiliriz?

28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, üye olmayan 6 program ülkesi (4 EFTA ülkesi ve Türkiye ile

birlikte aday ülke konumundaki Makedonya) , 22 AB‟ye komşu ortak ülke ile program kılavuzunda

yer alan diğer ülkelerden herhangi birine gidebilirsiniz. Bu ülkelerin sıralı listesi için AGH akredite

kuruluşlardan bilgi alabilir ya da web sitemizde yer alan Erasmus+ Program Klavuzuna bakabilirsiniz.

9. Türkiye’ye Avrupa Gönüllü Hizmeti için gelen Avrupa’lı gençler var mı?

Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Avrupa‟ya giden gençlerimiz olduğu gibi, Avrupa‟dan

Türkiye‟ye gelen ve gelmek isteyen de pek çok genç var.

10. Avrupa Gönüllü Hizmeti yapan kurum ve kuruluşlara nereden ulaşabiliriz?

http://europa.eu/youth/evs_database sitesinde “database of EVS accredited organisations”( AGH

akredite kuruluşlar veritabanı) kısmından ülkesine ve konusuna göre AGH yapan kurum ve

kuruluşlara ulaşabilirsiniz.

11. Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne gidebilmek için bir proje mi yazmalıyım?

Hayır. Avrupa Gönüllü Hizmetine gitmek isteyen gençler http://europa.eu/youth/evs_database

sitesinde yer alan AGH kurum ve kuruluşlarına ait hali hazırda devam eden projelerde veya bu

kuruluşlar tarafından yeni sunulacak projelerde yer alabilirler.

12. AGH’ ye gitmek istiyorum fakat üniversite öğrencisiyim okulumu dondurmama yardımcı

olur musunuz?

Projeleri kabul olan gençlere gönderen kuruluşlarının Ulusal Ajans‟tan talep etmesi halinde resmi bir

yazı vermekteyiz fakat bunun bir yaptırım gücü yoktur. Yalnızca sizin bir Avrupa Birliği projesine

kabul edildiğinizi ve gereken yardımın gösterilmesini talep eden bir yazıdır.

13. Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne başvuru için ne kadar ücret ödemem gerekli?

Avrupa Gönüllü Hizmeti ücretsiz bir programdır. Başvuran gençlerden hiçbir ücret alınmaz. Gencin

yol, konaklama, yemek masrafları ve dil eğitimi Ulusal Ajanslar tarafından karşılandığı gibi

kendisine belli bir miktar da cep harçlığı verilir.

14. Beni gönderecek olan kuruluşu nasıl bulabilirim?

Akredite olmuş gönderen kuruluşları http://europa.eu/youth/evs_database adresinden araştırabilir ve

kendileriyle temasa geçebilirsiniz. (bütün sivil toplum kuruluşları, belediyeler, , valilikler,

kaymakamlıklar, üniversitelerin AB ofisleri, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, gençlik ve spor il/ilçe

müdürlükleri gönderen kuruluş olabilir)

15.İngilizce öğrenmek için İngiltere’ye gitmek istiyorum fakat İngiltere’deki

organizasyonlardan hiç cevap alamadım?

Dil eğitimi Avrupa Gönüllü Hizmeti‟nin araçlarından bir tanesidir. Kesinlikle amaç olarak

düşünülmemelidir. Gidilen ülkede dil eğitimi bütün gönüllülerin hakkı olmasına rağmen İngiltere

Ulusal Ajansı, İngiltere‟deki ev sahibi projelerde dil eğitimi verme zorunluluğunun bulunmadığını

ifade eden bir deklarasyon ilan etti.

16. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında rahatsızlanırsam masraflarım karşılanacak mı?

Avrupa Gönüllü Hizmetine giden bütün gençler Avrupa Komisyonu tarafından sigortalanır. Bu çok

kapsamlı bir sigortadır; herhangi bir rahatsızlığınız esnasında masraflarınız bu sigorta kapsamında

karşılanır. Sigortanın kapsamı ve diğer detaylar için AGH akredite kuruluşlardan bilgi alınabilir.

17. Vize konusunda yardımcı oluyor musunuz?

Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kabul edilen gençlere yine gönderen kuruluşlarının Ulusal Ajans‟tan

talep etmesi halinde vize almalarını kolaylaştıracak resmi bir yazı vermekteyiz. Ancak vize süreçleri

Ulusal Ajans‟ın tamamen dışında bir konudur ve ilgili ülkelerin vermiş olduğu kararlar ile

uygulamalar değişiklik gösterebilir.

18. Avrupa Gönüllü Hizmeti bana ne kazandıracak?

Öncelikle farklı bir kültürü ve dillerini öğrenme fırsatı elde edeceksiniz. Yabancı bir ortamda

ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzakta uzunca bir süre (12 ay‟a kadar) bulunmak sizin için ciddi bir

tecrübe olabilir. Farklı bir kültürü tanırken aynı zamanda kendi kültümüzü tanıtma şansını da

yakalayabilirsiniz. Ayrıca gönüllü hizmet sonrasında yaygın eğitim sürecinizi belgeleyen, kişisel

öğrenme sürecinizi detaylandırabileceğiniz Youthpass adında ulusal ve uluslararası geçerliliği olan

bir sertifika alacaksınız.

19. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında boş zamanlarımda ücretli olarak çalışabilir miyim?

Hayır. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında kesinlikle ücretli bir işte çalışılamaz.

20. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında yüksek lisans yapabilir miyim?

Avrupa Gönüllü Hizmeti için gidilen ülkede kesinlikle örgün eğitime (üniversite, yüksek lisans,

doktora vs.) devam edilemez.

21. Ortaokul mezunuyum Avrupa Gönüllü Hizmetine gidebilir miyim?

Evet. Avrupa Gönüllü Hizmeti için tek şart 17-30 yaş arasında olmaktır. Eğitim ya da ekonomik

durumunuz Avrupa Gönüllü Hizmeti için bir engel oluşturmaz.

22. Engelli bir gencim. 2-12 ay süre ile yurtdışında bulunmak benim için mümkün değil. Daha

kısa süreli bir programınız var mı?

İmkânları kısıtlı (sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha düşük imkânlara sahip

kesimlerden gelen ya da engelli/özel gereksinimleri olan) gençler 14 - 59 gün arası kısa dönem

Avrupa Gönüllü Hizmetinden yararlanabilirler. Engelli genç yalnız başına gidebilecek durumda

değilse refakatçisinin masrafları da tamamen karşılanır.

23. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında boş günüm olacak mı?

AGH esnasında haftada 2 gün boş gününüz olacak. Ayrıca her ay için artı 2 gün daha tatil hakkınız

olacak. Örneğin 9 aylık bir projeye gitmişseniz haftada 2 günlük izinleriniz dışında toplam 18 gün

tatiliniz olacak. Bu tatilinizi hangi tarihlerde kullanacağınızı ev sahibi kuruluşunuz ile anlaşarak

belirlemeniz gerekli.

24. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında haftada kaç saat çalışmam gerekli?

Bazı ülkelerin çalışma saatlerinde değişiklik olmakla birlikte genel olarak AGH esnasında haftada

ortalama 35 - 40 saate kadar çalışmanız gerekebilir. Haftada 4-5 saatlik dil eğitimi de bu sürenin

içerisindedir. Bunun dışında kalan zamanlarınız size aittir.

25. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında ne kadar cep harçlığı alacağım?

Cep harçlığı ülkelerin ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Örneğin, Türkiye‟ye gelen

gönüllülere farklı, Almanya‟ya veya Finlandiya‟ya giden gönüllülere farklı cep harçlığı verilmekte.

Ülkelere göre belirlenmiş olan cep harçlıklarını web sitemizde yer alan Erasmus+ Program

Rehberinde bulabilirsiniz.

26. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında nerede konaklayacağım?

AGH esnasında standart bir konaklama şekli yoktur. Bir ailenin yanında kalabileceğiniz gibi, yurtta

ya da o kuruluştaki diğer gönüllülerle bir evde de kalabilirsiniz. Konaklama şekli ev sahibi

kuruluşlara göre değişmektedir. Bu konuyu kabul edildiğiniz projenize başlamadan önce

netleştirmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır.

27. Başvuruyu yaptıktan ne kadar süre sonra Avrupa Gönüllü Hizmetine başlayabilirim?

Gönderen kuruluşunuzu bulup, kabul aldıktan sonra kuruluşun mevcut olan projesinde yer alan

faaliyet tarihlerine göre Avrupa Gönüllü Hizmetine başlayabilirsiniz. Bu süre içinde yer alacağınız

projenin kendi özel şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

28. Ben şu an 30 yaşındayım fakat projemin ortasında 31 yaşıma gireceğim bu problem olur

mu?

Avrupa Gönüllü Hizmetinde esas olan ilgili son başvuru tarihinde (4 Şubat -30 Nisan- 1 Ekim 2015 )

31 yaşına girmemiş olmanızdır. Proje devam ederken 31 yaşına girmeniz sorun oluşturmaz. Yaş

durumunuza göre AGH yapıp yapamayacağınızı www.ua.gov.tr/agh sitesinde yer alan „‟gönüllü için

doğum tarihi uygunluğu kontrolü‟‟ adlı dokümandan bulabilirsiniz.

29. Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında İtalya’ya gitmek istiyorum fakat İtalyanca

bilmiyorum, bu sorun olur mu?

Avrupa Gönüllü Hizmetinde dil bilme ve bunu belgeleme zorunluluğu yoktur. Yalnızca bazı

projelerin yürüyebilmesi için ev sahibi kuruluşlar gönüllülerden temel düzeyde o ülkenin dilini

bilmesini isteyebilir.

30. Bazı kuruluşların Avrupa Gönüllü Hizmeti için başvuru ücreti aldığını duydum. Bu doğru

mu?

Avrupa Gönüllü Hizmeti başvurularında hiç bir kuruluş gönüllülerden başvuru ücreti alamaz.

31. Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında tatil için Türkiye’ye gelebilir miyim?

AGH kapsamında yalnızca gidiş - dönüş biletiniz karşılanır. Eğer siz tatilinizi Türkiye‟de geçirmek

isterseniz yol paranızı kendiniz karşılamalısınız.

32. Avrupa Gönüllü Hizmetine kaç defa gidebilirim?

Avrupa Gönüllü Hizmeti‟ne yalnızca bir defa gidilebilir. Ancak istisna olarak, kısa dönem (14-59

gün) bir Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmış olan gençler ikinci defa bir AGH yapabilir. Bu durumda

ikisinin toplamı 12 ay‟ı aşmamalıdır. İstisna olarak, hem kısa hem de uzun dönem AGH yapmış bir

genç „‟Geniş Ölçekli AGH‟‟ adlı ayrı bir gönüllü faaliyete de katılabilir. Erasmus+ Program

Rehberinden ya da akredite kuruluşlardan bu konuda detaylı bilgi alınabilir.

33. İki arkadaş Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında aynı projeye gidebilir miyiz?

Teknik olarak mümkün olmasına rağmen ev sahibi kuruluşlar genellikle aynı ülkeden iki genci

projelerine kabul etmek yerine kültürler arası çeşitlilik amacıyla farklı ülkelerden gönüllüleri almayı

tercih ediyor.

34. Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında hangi ülkeye gitmemizi tavsiye edersiniz?

Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı‟nın en önemli yanı gençlerin sorumluluk ve inisiyatif

almasıdır. Avrupa Gönüllü Hizmetinde ülkeden daha çok projenin önemli olduğunu hatırlatır, çok

istediğiniz ve sevdiğiniz bir ülkeye gittiğinizde projenizden kaynaklanan problemlerden ötürü

sorunlar yaşayabileceğinizi, proje süresi göz önüne alındığında hoşunuza gidecek ve ilgi alanınıza

hitap eden bir projeyi tercih etmenizi tavsiye ederiz.

35. EVS ne demektir?

EVS-European Voluntary Service (Avrupa Gönüllü Hizmeti) „nin İngilizce kısaltılmış halidir.

36. Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne kabul edilirsem Ulusal Ajans bana herhangi bir eğitim verecek

mi?

Gönderen ve ev sahibi kuruluşlar tarafından kabul aldıktan sonra projenize başladığınızda katılmanız

zorunlu olan ve bulunduğunuz ülkedeki ulusal ajanslar tarafından düzenlenen eğitimler

bulunmaktadır. Bu eğitimler; ülkeden ayrılmadan önce haklarınızın ve sorumluluklarınızı anlatıldığı

“Ayrılış Öncesi Eğitimi”, AGH‟nin gerçekleştiği ülkeye gittiğinizde “Varış Sonrası Eğitimi”,

projenizin ortasında “Ara Dönem Değerlendirme toplantısı” ve ayrıca ülkenize döndükten sonra da

yine Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen “Nihai Değerlendirme” toplantısına davet

edilirsiniz.

37. Gönderen kuruluşun benim için herhangi bir masrafı olacak mı?

Evet. Ulusal Ajans tarafından gönderen kuruluşunuza yol, vize masraflarınızla beraber sizin

hazırlıklarınız esnasında yapmaları muhtemel harcamalar için ilgili proje bütçesinden belirli bir hibe

tutarı verilmektedir.

38. Üniversiteyi bitirdim fakat henüz askerliğimi yapmadım. Askerliğimin tecil edilmesi için

yardımcı olur musunuz?

Askerlik konusu tamamen AGH‟nın ve Ulusal Ajans‟ın dışında ve kişisel bir konudur. Vize ve

okullardan izin alma konularında olduğu gibi, projeleri kabul olan gençlere gönderen kuruluşlarının

Ulusal Ajans‟tan talep etmesi halinde resmi bir yazı vermekteyiz fakat bunun bir yaptırım gücü

yoktur. Yalnızca sizin bir Avrupa Birliği projesine kabul edildiğinizi ve gereken yardımın

gösterilmesini talep eden bir yazıdır.

39. Ev Sahibi Kuruluşların kabul kriterleri nelerdir? Başvuru esnasında nelere dikkat etmek

gerekli?

Ev sahibi kuruluşların gönüllü seçimindeki en önemli kriterleri projenin amaç ve hedefleri

doğrultusunda aranan gönüllü profili ve buna bağlı olarak da sizin göndereceğiniz özgeçmişiniz(CV)

ve motivasyon mektubunuzdur. Özellikle motivasyon mektubunuzda kişisel özelliklerinizden,

gönüllülük kavramından ne anladığınız, neden o projeye gitmek istediğiniz ve Avrupa Gönüllü

Hizmeti‟nin size ne kazandıracağını açıkca belirtmelisiniz.

40. Ev sahibi kuruluşta kiminle muhatap olacağım?

Avrupa Gönüllü Hizmetine başladığınızda, ev sahibi kuruluşta özellikle muhatap olacağınız 3 kişi

olacaktır: Yasal temsilci, genellikle kuruluşların başkanlarıdır. Proje sorumlusu, AGH süresince

yapmanız gereken faaliyetler konusunda sizi yönlendirecek kişi. Rehber (Mentor), genellikle kuruluş

dışından sizin kuruluşa ve o topluma uyum sağlamanızı kolaylaştıracak, sorunlarınızla ilgilenecek,

sizinle ve ev sahibi kuruluşunuzla aranızda bir köprü oluşturacak olan kişidir.

41. Avrupa Gönüllü Hizmeti hakkında daha detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

www.ua.gov.tr/agh sitesinden, Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti ile ilgili dokümanlara ulaşarak

bilgi alabilirsiniz. Ancak, hala sorularınızın cevabına yanıt bulamadığınızı düşünüyorsanız programın

ayrıntıları, her türlü soru ve düşünceleriniz için agh@ua.gov.tr adresine mail atarak ilgili uzmanlara

ulaşabilirsiniz.

Bir öneri: Başvurduğunuz projelerin sizin için gerçekten doğru projeler olduğundan emin olunuz.

“Avrupa‟ya gideyim de nereye ve nasıl olursa olsun” mantığı sizin için çok olumsuz sonuçlar

doğurabilir.

Her şey Gönlünüzce olsun!

ÖNEMLİ NOT: Bu belge Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı hakkında sıkça sorulan sorulardan yola

çıkılarak hem gönüllü olmak isteyen gençlerin hem de akredite kuruluşların sürecini kolaylaştırmak ve

bilgilendirme yapmak amacıyla yayınlanmıştır. AGH ile ilgili tüm şartlar ve hükümler

Erasmus+Program Rehberinde yer almaktadır.

Türkiye Ulusal Ajansı

Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü

KOCAHIDIR MAHALLESİ PAŞA ÇEŞME CAD. BLOK NO 6 İÇ KAPI NO1 - 288 214 10 74 288 214 20 21

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.