Page 21 - e dergi aralık 2021
P. 21

KÖY ÖĞRETMENLERİMİZLE


                            YEMEKTE BULUŞTUK

                                           Köy okullarının dezavan-
                                           tajlarına rağmen mer-
                                           kezdeki okullarla açığı
                                           kapatmaya çalışan öğret-
                                           menlerimiz için 24 Kasım
                                           Öğretmenler   Günü’nde
                                           Pınarhisar ilçemiz köy öğ-
                                           retmenleri için motivas-
                                           yon yemeği düzenlendi.
                                           Öğrencilerimiz için yap-
                                           tıkları  fedakarlıklardan
                                           dolayı  teşekkürlerimizi
                                           sunduk. Köy okullarına ve
                                           öğretmenlerine olan des-
                                           teğimizi her zaman yerine
                                           getireceğimizi belirttik.

      nıtkabir’i ziyaret etmek tüm öğren-
    Acilerimizin en büyük hayalidir. Öğ-       Ata’mızın Huzurunda…
    renciler kitaplardan okuduklarını, öğ-
    retmenlerinden duyduklarını yerinde
    görmek, hissetmek ve yaşamak isterler.
    Pınarhisar Cevizköy Ortaokulu öğret-
    men ve öğrencileri 10 Kasım haftasında
    Anıtkabirde idi. Çocuklarımızın o heye-
    canına tanık olmak, hem hüzün hem se-
    vinç gözyaşı döken çocuklarımızın ma-
    nevi huzura kavuşmasını görmek çok
    güzeldi. Tüm öğrencilerimizin bu güzel
    duyguları yaşaması dileğiyle…


                                İTÜ ve BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ


                               Lüleburgaz Anadolu Lisesi 11. ve 12.Sınıf öğrenci-
                               lerinin üniversite gezisi 2 öğretmen bir idareci eş-
                               liğinde tamamlanmıştır.

                                                        21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24