Page 18 - e dergi aralık 2021
P. 18

. Ne kadar güzel anlattınız Hocam, teşekkür-     . Bu kadar emek harcayarak böyle başarılar
    5ler. Bu kadar emek verdiğiniz mesleğinizde 7elde ettiniz. Sizi hayatta bir adım öne taşı-
    eminim ki birçok anınız vardır. Ama en özel, sizi yan şeylerin neler olduğunu düşünüyorsunuz?
    en etkileyen unutamadığınız bir anınızı bizimle Başarılı olmanızı hangi özelliğinize bağlıyorsu-
    paylaşır mısınız?                   nuz?

    Elbette pek çok anım var. Ama bir tanesi cidden En başta sevdiğim alanla ilgilenmem geliyor. De-
    kalbime kazınmıştır. Annemi kaybettiğim yıl iz- diğim gibi tutkum olan işi yapıyorum. Bu olmazsa
    nimi kullanıp okula gelmiştim. İlk dersim aynı kesinlikle başarı olmaz. Bu sadece benim için de-
    zamanda sınıf öğretmeni olduğum bir sınıftı. Do-   ğil herkes için geçerli bir hayat kuralı. Sevdiğiniz,
    ğal olarak derse psikolojik açıdan durgun ve çök-   uğraşmaktan keyif aldığınız işi yapıp da başarısız
    kün bir halde girmiştim. Aslında çok hareketli ve olma şansınız yok. Ama bu tek başına yetmiyor el-
    konuşkan olan sınıfım öyle olgunlukla sessizliğe bette. Ardından ilgilendiğiniz alanla ilgili ciddi eg-
    bürünmüştü ki kalp atışlarımızı bile duyabilecek zersizler yapmanız gerek. Mesela ben tarihçi oldu-
    haldeydik. Gençlerin bu denli olgun tavrı beni ğum için benim en temel egzersizim doğal olarak
    duygulandırmıştı ama asıl vurucu darbe ardından okumak. Belki hiçbir konuda yapmam ama okuma
    geldi. Sınıf başkanı elinde büyük bir zarfla geldi ve  konusunda göğsümü gere gere: “ bu konuda çok
    zarfı masama bıraktı. Ben zarfa şaşkınlıkla bakar-  iyiyim” diyebilirim. Üniversite yıllarından bu yana
    ken gayet olgun bir tavırla:             alanımla ilgili binlerce kitap ve makale okudum ve
    “ Hocam, üzüntünüzü biliyoruz. Size destek olmak   hala okumaya devam ediyorum. İşte bu disiplin ba-
    için hepimiz ayrı ayrı size hitaben bir mektup yaz-  şarının ikinci kuralıdır diyebilirim.
    dık. Size en güzel ve ancak böyle destek olabilir-
                                 .Belki birçok kişinin hayalindeki yerdesiniz.
    dik!”
    Bir heykel gibiydi, dişlerimi sıkıyor ve durumumu   8Sizin en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek
    muhafaza ediyordum ama gözlerimden süzülen    istediğiniz projeleriniz nelerdir?
    yaşlara engel olamıyordum. Derin bir nefes alıp o   Biraz garip olacak ama neredeyse hayallerimin
    harika gençlere “teşekkür ederim” diyebilmem da-   hepsini şu an yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum,
    kikalarımı aldı. Bunu asla unutmam!          bu konuda kitaplar yayınladım, ders kitabı yazarı
                               oldum, konferanslar verdim, televizyon program-
      . Tarih öğretmenliği yaparken başka birçok
    6projede de yer aldığınızı görüyoruz. Basında     ları yaptım. Daha ne olsun? Ama bu durumu eğ-
    çokça yer alan, aynı zamanda da sosyal medya-     lenceli bir noktaya götürmek adına diyebilirim ki
    da aktif bir öğretmensiniz. İş hayatı, yazarlık ve  belki de bir tarihi film de küçücük de olsa bir rol
    bu kadar çok medyada yer almak… Nasıl başla-     alsam hayallerimi taçlandırmış olurum. Kim bilir?
    dı, nasıl devam etti bütün bunlar?            . Hocam maalesef keyifli sohbetin sonuna

    Başta dediğim gibi; tarih benim için bir tutku. Ha-
                               9geldik. Ben şahsım ve temsil ettiğim kurum
    yatımın ekseninde yer alıyor. Bu nedenle içinde  olan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına
    tarih olan her projeyi ortaokul yıllarımdan gelen
                               size teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak, öğ-
    bu tutkuyla yürütüyorum. Elbette bu süreçte farklı
                               retmen adaylarına, öğretmenliği hayal edenle-
    kulvarlarda çalışma yapmak zorunda kalıyorum.
                               re bir tavsiye verin desem ne dersiniz?
    Bu insanî olarak cidden yorucu. Kimi zaman durup
                               Öğretmenlik başta sınırları ve kuralları belli bir
    soluklanma ihtiyacını derinden derine hissediyo-
                               uzmanlık alanı. Burası genel ölçütleri kabul. Fa-
    rum. Fakat özünde Konfüçyüs’ün bir sözü mesele-
                               kat bunla birlikte öğretmenlik cidden bir sanattır.
    yi hallediyor sanırım:                Eğer bu mesleği yapmak istiyorsanız en başta in-
    “ Sevdiği işi yapan kişi bir gün bile çalışmış sayıl-
    maz.”                         sanı ve insana dair her şeyi sevmelisiniz. İşte o za-
                               man insanların hayatlarına nasıl dokunduğunuzu
    Nasıl başladığına gelirsek de, 2014 yılında bir
                               göreceksiniz ve bu her şeyin ötesinde alacağınız
    üniversitenin televizyon kanalına davet edildim.
                               duygusal ve zihinsel bir lezzet olacak. Bununla bir-
    Tanzimat ve Meşrutiyet dönemini anlatmaya. İşte
                               likte bir de öğrenme isteğinizi asla yitirmeyecek-
    e olduysa ondan sonra oldu. Programın içeriğini
                               siniz. Unutmamalı, iyi bir öğretmen çok şey bilen
    beğenen yetkililer bunun sürekli olmasını teklif
                               biri değildir, öğrenme hevesini asla kaybetmeyen
    ettiler. Sonrası malum. Farklı mecralarda ve farklı
                               birisidir.
    programlarda bugüne kadar geldi.
    18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23