Page 12 - e dergi aralık 2021
P. 12

-

    AGAÇSIZ

    NEFES
    OLMAZ

     11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’n-
     de ülkemizin ağaç varlığının arttırılması
     ve iklim değişikliği etkilerinin en aza in-

     dirilmesi amacıyla başlatılan çalışma öğ-
     rencilerimizin   oldukça   dikkatini  çekti.

     Çocuklarımızın ormanla birlikte büyümeleri,
     doğayla iç içe yaşamaları ‘çevre bilinci’ oluş-

     turmalarında oldukça önem arz etmektedir.
     Fidan dikme etkinliğinde öğrencilerimiz ağaç
     dikmenin, ona can suyu vermenin, büyüdüğü-
     nü görmek için emek verilmesinin önemini

     arkadaşlarına ve bizlere anlattılar. Öğrencile-
     rimizi bu bilinçle görmek geleceğe olan umut-
     larımızı bir kez daha yeşertti. Umarım dik-
     tiğimiz fidanlar da umutlarımız gibi yeşerir.


     Eğitim – öğretim yılının 2. Döneminde öğren-
     cilerimizle diktiğimiz fidanları ziyaret etmeyi
     planlıyoruz. Çocuklarımıza sadece fidan dikme-
     yi değil, doğayı korumayı, geliştirmeyi, ona sa-

     hip çıkmayı öğretmek istiyoruz. Her şey çocuk-
     larımıza daha yeşil bir Türkiye bırakmak için…


    12
    12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17