Page 10 - e dergi aralık 2021
P. 10

ayın Bakanımızın, İlimizi ziyaretleri sı-
    Srasında incelemelerde bulunduğu Bilal
    Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi; İlimiz Merkez
    Kırklareli Özel Eğitim I. ve II. Kademe Uy-
    gulama Okulu binasına taşınarak yer de-
    ğişikliği yapılmıştır. Okul Adı: Kırklareli
    Güzel Sanatlar Lisesi olmuştur.
    10
    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15